Ανακοίνωση

Ανακοίνωση σε σχέση με μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του Κορωνιού

Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοιού, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (ΣΑΠ) παρακαλεί το κοινό όπως η προσέλευση κοινού στα γραφεία του Συμβουλίου να γίνεται μόνο για τις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

  1. Οι πληρωμές των Αποχετευτικών Τελών στα Ταμεία του ΣΑΠ να πραγματοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός
  2. Πληρωμές για αποχετευτικά τέλη μπορούν να γίνονται διαδικτυακά μέσω της www.jccsmart.com ή Εμπορικών Τραπεζών.

Επίσης για πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 23811200 και στην ιστοσελίδα του ΣΑΠ www.psb.com.cy.