Ανακοίνωση

Ανακοίνωση SafePass στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, ενημερώνει το κοινό ότι, από την Τρίτη 20/07/2021 η είσοδος στα γραφεία του ΣΑΠ θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που θα προσκομίζουν επικαιροποιημένο Safe Pass:

  1. Εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση rapid test για Covid-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή
  2. Πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Δημοκρατία για Covid-19 , τουλάχιστον με τη μια δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, ή
  3. Αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από Covid-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.
  4. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που αυτό εκδόθηκε με PCR ή RAPID TEST, αυτό πρέπει να έγινε τις τελευταίες 72 ώρες.
  5. Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδηγού.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου προτρέπει το κοινό να επιλέγει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση (μέσω JCCSMART) για την πληρωμή των αποχετευτικών τελών.