Ανακοίνωση

Εξόφληση των τελών 2019 & 2020 χωρίς πρόστιμο μέχρι και την Παρασκευή 4/9/2020

Λόγω της μαζικής προσέλευσης του κοινού στο ταμείο του συμβουλίου για εξόφληση των τελών 2019 & 2020 και επειδή αρκετός κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στις 31/8/2020, το ΣΑΠ αποφάσισε όπως γίνεται είσπραξη χωρίς πρόστιμο μέχρι και την Παρασκευή 4/9/2020.