Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Θεόδωρος Πυρίλλης
Μέλη: Αβραάμ Μουλαζίμης
  Aνδρέας Λοϊζου
  Αναστάσης Βλίττης
  Γεώργιος Καράς
  Κυριάκος Ιωακείμ
  Χρυσόστομος Φλουρέντζου
  Μαρία Μουλαζίμη
  Λοίζος Αδάμου Λοίζου
  Αναστασία Τσόκκου
  Γιαννάκης Ποταμός
  Ευστάθιος Κωνσταντίνου
  Μιχάλης Τσιολάκης