Επεξεργασία Λυμάτων

Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας το έτος 2014 επεξεργάστηκε 3.300.000 περίπου κυβικά μέτρα λυμάτων.

Προμήθεια επεξεργασμένου (ανακυκλωμένου) νερού

Η διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού γίνεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου ενώ η τιμολόγηση μέχρι σήμερα, γίνεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Ενδεικτικά το 30% της ποσότητας διατίθεται σε ξενοδοχεία για άρδευση χώρων πρασίνου, το 60% της ποσότητας διατίθεται για την άρδευση μόνιμων και εποχιακών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και γεωργικών καλλιεργειών και το υπόλοιπο 10% της ποσότητας χρησιμοποιείται για άρδευση γηπέδων και δημοσίων χώρων πρασίνου. 

Αίτηση για παροχή ανακυκλωμένου νερού

Η αίτηση για παροχή τριτοβάθμιου νερού γίνεται στα γραφεία του Συμβουλίου, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο έντυπο. Έντυπο αιτήσεων παροχής ανακυκλωμένου νερού μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας.

Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής - Χρήση ανακυκλωμένου νερού

Το ξεροθερμικό κλίμα της Κύπρου, η περιορισμένη βροχόπτωση, η εξάντληση των υδάτινων πόρων από τη μια και η αυξανόμενη ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού από την άλλη, επιβάλλουν τη χρήση του στη γεωργία συμβάλλοντας θετικά στο ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της Κύπρου. Η χρήση του ανακυκλωμένου νερού θεωρείται ευρέως περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση, οικονομική και ασφαλής μέθοδος για αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί σταθερή πηγή νερού και δεν εξαρτάται από τη βροχόπτωση όπως άλλοι υδάτινοι πόροι.

Τα συστήματα ποτίσματος που επιτρέπονται και οι προϋποθέσεις άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό διαφέρουν ανάλογα με το είδος της φυτείας:

• Για το γρασίδι και τους χώρους πρασίνου με ελεύθερη χρήση από το κοινό, το πότισμα γίνεται τη νύκτα και όταν δεν υπάρχουν στο χώρο πρόσωπα. Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι της υπόγειας άρδευσης, των σταγόνων , των αναδιπλούμενων εκτοξευτήρων χαμηλής γωνιάς εκτόξευσης (όχι πέραν των 15 μοιρών), χαμηλής πίεσης και μεγάλης έντασης βροχόπτωσης, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους.

• Για το γρασίδι και τους χώρους πρασίνου με περιορισμένη χρήση, γεωργικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές καλλιέργειες, για το πότισμα χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι της υπόγειας άρδευσης, του συστήματος ανάλυσης, των σταγόνων, καθώς και οι αναδιπλούμενοι εκτοξευτήρες, οι εκτοξευτήρες χαμηλής παροχής και οι εκτοξευτήρες μεγάλης παροχής, όταν δε φυσά αέρας. Όταν καλλιεργούνται κτηνοτροφικά φυτά, η βόσκηση γαλακτοφόρων ζώων δεν επιτρέπεται και η άρδευση των χώρων αυτών τερματίζεται τουλάχιστο μια βδομάδα πριν  τη συγκομιδή. Οι χώροι αυτοί γνωστοποιούνται στο Τμήμα Γεωργίας ως αρδευόμενοι με ανακυκλωμένο νερό.

• Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των σταγόνων, των λαστίχων-λεκανών, του συστήματος ανάβλυσης και των μικροεκτοξευτήρων. Στην περίπτωση όπου διαβρέχεται ο καρπός, αυτή πρέπει να διακόπτεται τουλάχιστο μια βδομάδα πριν τη συγκομιδή. Η συλλογή καρπών από το έδαφος απαγορεύεται, εκτός στις περιπτώσεις των ξηρών καρπών που επιτρέπεται.

• Για λαχανικά, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των σταγόνων και της υπόγειας άρδευσης και λαμβάνονται μέτρα ώστε οι καρποί να μην έρχονται σε επαφή με το ανακυκλωμένο νερό.

• Για λαχανικά που τρώγονται μαγειρεμένα, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των εκτοξευτήρων, της υπόγειας άρδευσης και των σταγόνων.

Περιορισμοί χρήσης ανακυκλωμένου νερού: Για φυλλώδη λαχανικά, βολβούς και κονδύλους που τρώγονται ωμοί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο νερό.

Τιμή πώλησης:

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 17/12/2003, η τιμή πώλησης του ανακυκλωμένου νερού είναι:

Για γεωργική χρήση    €0,07 / κ.μ
Για άρδευση χώρων πρασίνου €0,15 / κ.μ
Γήπεδα Γκόλφ και Βιομηχανία   €0,34 / κ.μ