Γενικές Πληροφορίες

Ελαφρύνσεις σε δυσπραγούντες και ηλικιωμένους για το έτος 2019-2020

H ελάφρυνση που παραχωρείται θα είναι μείωση των αποχετευτικών τελών της τάξης του 50% με μέγιστο ποσό ελάφρυνσης για κάθε ιδιοκτήτη τα €100.

Η ελάφρυνση αυτή είναι δυνατό να παραχωρείται επί του συνολικού ποσού των πληρωτέων τελών περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης νοουμένου ότι το συνολικό ποσό της ελάφρυνσης δεν θα ξεπερνά το μέγιστο ποσό των €100 που αναφέρεται πιο πάνω.

Τέτοια μείωση παίρνουν μόνο οι εξής:

  1. Oσοι παίρνουν βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας
  2. Ηλικιωμένοι που παίρνουν κοινωνική σύνταξη ή σύνταξη γήρατος, χηρείας, ή άλλη σύνταξη εξωτερικού και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα (συντάξεις πλέον άλλα εισοδήματα) του νοικοκυριού δεν ξεπερνά:
    • για νοικοκυριά ενός ατόμου τα €750 και
    • για νοικοκυριά δύο ατόμων τα €1.100, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι συντάξεις και τα άλλα εισοδήματα και των δύο συζύγων

Ορισμός Νοικοκυριού: Για σκοπούς παραχώρησης ελάφρυνσης σε συνταξιούχους, μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται ο/η συνταξιούχος και η/ο σύζυγος του/της, νοουμένου ότι διαμένουν στο σπίτι για το οποίο αιτούνται ελάφρυνση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι αλλά ο ένας εκ των δύο συζύγων διαμένει σε Οίκο Ευγηρίας, τότε θα θεωρούνται ως ξεχωριστά νοικοκυριά και τα εισοδήματα τους δεν θα συμψηφίζονται.

Η μείωση θα παραχωρείται μόνο όπου:

  1. Το ακίνητο χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία του φορολογουμένου.
  2. Το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του αιτητή. Σε περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει αποθάνει τότε θα δικαιούται τη μείωση ο/ή η σύζυγος που βρίσκεται στη ζωή, νοουμένου ότι το μερίδιο του αποθανόντος δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
  3. Προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιταγής από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν απαραίτητες από την Υπηρεσία. Για παραχώρηση της έκπτωσης, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση του στο ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία μας ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

Αίτηση για παραχώρηση ελαφρύνσεων