Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γενική Διεύθυνση: 23811200
Tαμείο και πιστοποιητικά μεταβιβάσεων: 23811204
Λογιστήριο: 23811202
Τεχνικές πληροφορίες και Συνδέσεις υποστατικών: 23811206
Για έκτακτα περιστατικά σε μη εργάσιμες ώρες όπως αποφράξεις, ζημιές, διαρροές ή άλλα σοβαρά θέματα: 99596744

Κεντρικά Γραφεία

Διεύθυνση: Αντώνη Παπαδοπούλλου 13, Τ.Θ. 33515
Τηλέφωνο: +357 23 811200
Τηλεμοιότυπο: +357 23 811201
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@psb.org.cy

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννάκης Κοιτάζος Αν. Γενικός Διευθυντής 23811207
  Διοίκηση - Αρχείο  
Ελενα Χατζηρακλέους Γραμματειακός Λειτουργός 23811272
Άννα Παπέττα Β. Γραμματειακός Λειτουργός 23811200 / 23811207
  Οικονομικές Υπηρεσίες  
Δέσπω Πυρίλλη Β. Γραμματειακός Λειτουργός 23811202
Βασιλική Μουλαζίμη Β. Γραμματειακός Λειτουργός 23811203
  Ταμείο  
Μαρία Χαμπή Πογιατζιή Β. Γραμματειακός Λειτουργός 23811204
  Τεχνικές Υπηρεσίες  
Ανδρέας Σέπος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 23811205
Σωκράτης Χαρή Εκτελεστικός Μηχανικός 23811206