Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνώ μαζί σας ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου.

Βρισκόμαστε ήδη πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του αποχετευτικού συστήματος του Δήμου μας και νιώθω έντονη την υποχρέωση να συγχαρώ και να ευχαριστήσω του προκατόχους μου, τα Μέλη του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου και τα Μέλη όλων των Δημοτικών Συμβουλίων που ακολούθησαν, το προσωπικό του Συμβουλίου και γενικά όλους όσους έχουν συμβάλει για την επιτυχή εκτέλεση του μεγαλύτερου έργου υποδομής που έγινε στο Δήμο.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη μέχρι σήμερα πορεία του μεγαλεπήβολου αυτού έργου και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί είναι πλέον ορατά και τα ζούμε όλοι καθημερινώς. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσω ότι η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του έργου απαιτεί τη συμβολή του καθενός μας ξεχωριστά και η συνεργασία όλων με το Συμβούλιο είναι άκρως απαραίτητη.

Σας καλώ όλους να δείχνετε την αναγκαία κατανόηση για την τυχόν ταλαιπωρία και προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται στην πορεία. Σας καλώ επίσης να παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια ή πληροφόρηση σας ζητηθεί από τις υπηρεσίες του ΣΑΠ ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα. Τέλος, σας καλώ να ανταποκρίνεστε έγκαιρα στις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι του Συμβουλίου ούτως ώστε αυτό να παραμείνει εύρωστο για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που όλοι αναμένουμε.

Το έργο έγινε από εμάς για εμάς!

Το κόστος θα καλυφθεί από τις δικές μας πληρωμές και ως εκ τούτου ως Δημότες έχετε λόγο και για εισηγήσεις και παρατηρήσεις και είστε ευπρόσδεκτοι να τις υποβάλλεται όποτε κρίνεται σκόπιμο. Τα οφέλη από το έργο είναι τεράστια και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι για να το διατηρήσουμε και να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και του τουριστικού μας προϊόντος.

Θεόδωρος Πυρίλλης
Πρόεδρος